Starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra

Starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra

V rámci starostlivosti o deti s PAS môžete využiť v našom centre nasledujúce odborne služby:

  • Diagnostika porúch autistického spektra

  • Efektívne intervencie pri poruchách autistického spektra

 

Diagnostika porúch autistického spektra

Diagnostika porúch autistického spektra je pomerne komplikovaná a patrí do rúk odborníkov pracujúcich v multidisciplinárnom tíme. Diagnóza sa opiera o podrobnú analýzu atypického správania s kritériami založených na deficitoch vo dvoch hlavných oblastiach – v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie a v oblasti stereotypného, opakujúceho sa správania, záujmov, aktivít. Štandardizované vyšetrenie poskytuje klinickému odborníkovi veľmi cenné informácie pri diagnostike. Výsledok však nedáva absolútnu odpoveď, či dieťa má alebo nemá poruchu autistického spektra – konečnú diagnózu musí stanoviť psychiater s prihliadnutím na všetky vyšetrenia, ktoré dieťa absolvovalo v rámci multidisciplinárneho prístupu.

Efektívne intervencie pri poruchách autistického spektra

  • Senzorická terapia – druh terapie zameranej na stimuláciu zmyslov využitím senzorického materiálu. Cieľom je tvorba nových spojení nervových dráh v mozgu.

 

  • Intervencie podľa ABA princípov – špeciálno-pedagogické intervencie založené na princípoch ABA podporujú funkčnú komunikáciu, hrové zručnosti, sociálnu interakciu, sebaobsluhu, imitáciu, vizuálne zručnosti a pod. Pri učení nových zručností sa využíva najmä motivácia dieťaťa. Vďaka analýze správania sa zisťuje, čo má dieťa rado a prostredníctvom obľúbených vecí a aktivít sa ho motivujeme k učeniu.

 

  • Snoezelen – ide o multifunkčnú metódu, realizovanú v príjemnom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta, ako vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku, redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a pod.

 

  • VOKS – ide o zmysluplnú a účelnú výmenu obrázkov za vec, ktorý obrázok znázorňuje. Cieľom je nadobúdanie funkčných komunikačných schopností, redukcia nevhodného správania. Pomáha dieťaťu vyjadriť svoje potreby, podporuje vývin reči a rozvíja porozumenie dieťaťa.

Ak máte obavy, že niečo nie je v poriadku s Vaším dieťatkom, pokojne nás kontaktujte.

Ak má Vaše dieťa už diagnostikovanú niektorú z autistických porúch, je veľmi dôležité nastaviť správne intervencie, aby nestrácalo čas a mohlo napredovať.

Mnohými vedeckými štúdiami je dokázané, že skoré intervencie sú najúčinnejšie a dieťa môže dosiahnuť lepšie fungovanie v bežnom živote. Je dôležité, aby ste mali Vy rodičia, možnosť spoznať tieto prístupy a intervencie a mohli sa sami rozhodnúť, čo je pre Vás a Vaše dieťa vhodné. 

Popíšete nám prejavy u Vášho dieťaťa a my sa Vám budeme snažiť pomôcť, prípadne Vás navedieme, odporučíme na akého iného odborníka sa treba obrátiť (klinicky psychológ, psychiater, …).

Porozprávame sa, čo Vás trápi, aké sú Vaše ciele a pokúsime sa spolu nájsť cestu vhodnú pre Vás.  Môžeme sa stretnúť buď osobne alebo nám zavolajte.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.