VOKS

VOKS

Mnoho detí so zdravotným znevýhodnením má problémy naučiť sa hovorenú reč (prípadne nejakú reč vôbec). Človek, ktorému jeho okoliu nerozumie a ktorý nemá možnosť žiadnym spôsobom vyjadriť potreby, je nespokojný, nervózny, často agresívny. Jeho správanie sa obvykle stáva pre okolie neprijateľné. V snahe minimalizovať tieto prejavy, umožniť človeku vyjadriť svoje priania a čo najplnohodnotnejšie ho začleniť do spoločnosti, využívame rôzne formy alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK). Systém VOKS je jednou z nich.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.