Užitočné linky

RADY RODIČOM

LOGOPÉD RADÍ:

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG RADÍ:

Užitočné linky

VÝUČBOVÉ PROGRAMY UČENIA:

www.terasoft.cz/sk/ výučbové programy (detský kútik …)

www.tobias-ucebnice.cz publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia

www.radost.sk informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí

www.displus.sk problematika ADHD / ADD

 

REČOVÉ POSTIHNUTIE:

www.emitplus.sk programy pre rečovú terapiu (FONO)

www.mayer-johnson.com kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

www.attainmentcompany.com kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

 

TELESNÉ POSTIHNUTIE:

www.medicco.sk vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbariérovosť

www.meyra.cz vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých

www.eraj.sk invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka

www.letmo.sk Špičkové invalidné vozíky (plne hradené aj s doplatkom)

 

ZRAKOVÉ POSTIHNUTIE:

www.tyflocomp.sk pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých

www.petit-os.cz špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné

 

SLUCHOVÉ POSTIHNUTIE:

nepocujucedieta.sk  – komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu


ĎALŠIE WWW STRÁNKY:

www.employment.gov.sk stránka MPSVaR SR

www.dieta.sk

www.psychologia.sk

www.radost.sk

www.centrumnadania.sk

www.mentem.sk – tréning koncentrácie pozornosti, pamäte, predstavivosti, priestorovej predstavivosti, myslenia a úsudku

 

INŠPIRÁCIA K EDUKAČNÝM KNIHÁM, POMÔCKAM:

www.infraslovakia.sk

www.kartulka.sk

www.rodiclavouzadnou.sk

www.nervuska.sk

ĎAĽŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:

LEGISLATÍVA / ZÁKONY

K integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách je potrebné dodržiavať:

Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.