Intervencie podľa ABA princípov

INtervencie podľa aba princípov

Špeciálno-pedagogické intervencie na rozvoj reči a redukciu problémového správania založené na princípoch ABA (Aplikovaná behaviorálna analýza)

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedecká disciplína, ktorá skúma vplyv prostredia na správanie a učenie.

Skúma okolnosti, ktoré mu predchádzali a tiež to, čo po danom správaní nasleduje, čo správaním dieťa sledovalo.
Dostávame tak vzťah A – B – C

A = ANTECEDENT  / to, čo predchádzalo správaniu

  • Motivácia
  • Diskriminačný stimul (dostupnosť posilnenia)

 

B = BEHAVIOR / správanie

C = CONSEQUENCE / následok

  • Posilnenie
  • Trest
  • Vyhasnutie

 

Špeciálno-pedagogické intervencie založené na princípoch ABA podporujú funkčnú komunikáciu, hrové zručnosti, sociálnu interakciu, sebaobsluhu, imitáciu, vizuálne zručnosti a pod.

Pri učení nových zručností sa využíva najmä motivácia dieťaťa. Vďaka analýze správania sa zisťuje, čo má dieťa rado a prostredníctvom obľúbených vecí a aktivít sa ho motivujeme k učeniu.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.