Psychologické poradenstvo v kritických životných situáciách

Psychologické poradenstvo v kritických životných situáciách

Psychologické poradenstvo a poradenstvo v krízových životných situáciách je vhodné najmä ak:

  • prežívate náročné životné obdobie v rodine alebo v práci
  • ste zaplavený stresom, trpíte úzkosťou, strachom, obavami
  • trápi vás partnerský problém, manželská kríza, alebo  máte vážne výchovné problémy s vašimi deťmi


Odborné psychologické poradenstvo Vám poskytnú  odborníci v oblasti psychológie. Potrebné je vopred sa objednať na konkrétnu hodinu.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.