www.poradna-helpdys.sk

Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
HELP-DYS

Kto sme?

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA a PREVENCIE, HELP-DYS

je neštátne odborné pracovisko poradenstva a prevencie špecializované na poruchy učenia a správania, logopedickú starostlivosť – narušenú komunikačnú schopnosť, diagnostiku autizmu, ako i rôzne druhy terapií. Centrum  je  zaradené do siete  škôl s školských zariadení MŠ SR, číslo:2012-9622/57116:8-916

POSKYTUJEME KOMPLEXNÚ ODBORNÚ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

Žiakom s vývinovými poruchami:

Naše služby

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.