O nás / Náš tím

PaedDr. Jana Martinková

riaditeľka odborného centra

Mgr. Ivana Lašová

psychológ

Mgr. Monika Smatanová

psychológ

Mgr. Paulína Budayová

psychológ

Mgr. Iveta Vlčková

psychológ

PaedDr. Marie Sartoryová

logopéd, klinický logopéd, garant odborného centra pre oblasť logopédie

Mgr. Mária Mošková

špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd

Mgr. Barbora Barančíková

špeciálny pedagóg, logopéd

Mgr. Michaela Kováčová

špeciálny pedagóg

Mgr. Barbora Ješíková

psychológ

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.