Rodičia

PONUKA PRE RODIČOV:

V prípade, že máte pochybnosti ohľadom PSYCHICKÉHO VÝVINU vášho dieťaťa v ranom alebo predškolskom veku, môžete využiť služby našich psychologičiek, ktoré vám pomôžu ZISTIŤ jeho aktuálnu VÝVINOVÚ ÚROVEŇ a navrhnú vhodné opatrenia pre podporu primeraného rozvoja. Ak máte pochybnosti o správnosti REČOVÉHO vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach reči (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a navrhne vhodné OPATRENIA PRE ROZVOJ REČI. Ak má vaše dieťa po nástupe do školy ťažkosti s osvojovaním si PÍSANIA, ČÍTANIA alebo v MATEMATIKE, rada vám poradí naša špeciálna pedagogička, ktorá v prípade potreby navrhne aj opatrenia do školského procesu.

AKO POSTUPUJEME:

Vyriešte raz a navždy problém s písaním, čítaním, pravopisom, počítaním, nesústredenosťou, problémami v škole! Nie ste na to sami!

 1. Objednajte sa na BEZPLATNÚ informačnú schôdzku.
 2. Spoločne na nej odhalíme prekážky, s ktorými vaše dieťa bojuje.
 3. Navrhneme vám najvhodnejší individuálny študijný plán.
 4. Začneme spoločne pracovať na vyriešení problému.
 5. Život vášho dieťaťa, vás aj vašej rodiny dostane nový pozitívny impulz.

Prednosti nášho prístupu, našich overených metód:

 • Poskytujeme individuálnu pomoc šitú na mieru potrieb vašich detí a vašej rodiny.
 • Odhalíme konkrétne prekážky v učení a deti aj vás naučíme, ako ich riešiť.
 • Študijné problémy riešime vďaka skutočnému porozumeniu ich príčiny.
 • Nastavíme vzdelávanie Vašich detí v škole, vypracujeme IVP ( individuálny vzdelávací plán) šitý na mieru Vášho dieťaťa, ktorý plne rešpektuje oslabenia Vášho dieťaťa.
 • Pomôžeme Vašim deťom doučovaním, a cielenou nápravou oslabených funkcií, ktoré prebiehajú príjemnou a zábavnou formou.
 • Naše metódy sú overené dlhoročnou tradíciou.
 • Doučujú skúsení odborníci a pedagógovia.
 • U nás sa bude vaše dieťa aj vy cítiť ako doma.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.