Senzorická terapia

SENZORICKÁ TERAPIA

Druh terapie zameranej na stimuláciu zmyslov využitím senzorického materiálu.

CIEĽ:
tvorba nových spojení nervových dráh v mozgu.

BENEFIT:
fyzické a emočné upokojenie klienta.

Terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie i postihnutia.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.