Terapia kyslíkom - Oxygenoterapia

TERAPIA KYSLÍKOM - OXYGENOTERAPIA

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka. Vďaka tejto procedúre môže náš organizmus dostať až 90 – 95% kyslíka. Oxygenoterapia pôsobí na celý organizmus, nielen na choré orgány.

Na dosiahnutie želaných efektov je oxygenoterapiu, čiže vdychovanie zvlhčeného kyslíka, odporúčané absolvovať viackrát. Minimálne účinná frekvencia je 5 až 10 sedení. Jedna terapia trvá 20-30 minút.

Klient inhaluje koncentrovaný kyslík pomocou inhalačnej masky alebo nosovej kanyly.

Pre koho je určená:

Oxygenoterapia pôsobí na celý organizmus, priaznivo ovplyvňuje liečbu ochorení CNS, fyzickú aj psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém. Využíva sa ako doplnková terapia, ktorej účelom je predĺžiť dobu sústredenosti dieťaťa počas špeciálno-pedagogickej terapie.

Účinky oxygenoterapie:

 • Je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni.
 • Posilňuje imunitu a telo čistí od toxínov.
 • Zbavuje únavy, zlepší látkovú výmenu.
 • Je vhodná hlavne pre ľudí s dýchacími problémami, pri astme a bronchitíde.
 • Zlepšuje telesné funkcie, čo je dôležité pre mladých ľudí vo vývine.
 • Zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť.
 • Zlepšuje stav po prekonaní choroby alebo počas jej akútneho štádia.
 • Zlepšuje koncentráciu u detí, žiakov i študentov.
 • Pomáha pri sústredení a napomáha i pri vývine reči.
 • Zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu.
 • Zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov.
 • Účinná je aj pri migrénach a bolestiach hlavy.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.