Sand play terapia

ČO JE SAND PLAY TERAPIA?

Sandplaying – terapia hrou v pieskovisku – je diagnostický aj terapeutický nástroj. Pomáha (nielen) deťom pri zvládaní a odstraňovaní širokej palety problémov. Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú v pieskovisku a majú k dispozícii rôzne objekty, figúrky, postavičky, zvieratká a drobné predmety, s pomocou ktorých stavajú scény a situácie, rozvíjajú príbeh.

Symbol je znázornením klientovho „videnia“ sveta a vzťahov. Pieskovisko má navyše aj relaxačné účinky. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky.

Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Sand play terapia patrí medzi hrové techniky.  Využíva sa na diagnostiku (zisťovanie príčin) aj na terapiu (liečbu).

Terapia je vhodná pre deti od 3 rokov.

Ako to vlastne funguje?

Veľmi jednoducho. Po zameraní sa na piesok a predmety sa vedomá myseľ upokojí a k slovu sa dostávajú aj naše nevedomé oblasti. Klient preto niekedy môže mať pocit, že nie on sám, ale predmety si vyberajú jeho a že proces tvorby scény sa deje akoby samovoľne.

PRE KOHO JE VHODNÁ?

Táto terapia je vhodná pre prácu s deťmi, dospievajúcimi a dospelými. Vhodná je už pre deti od 3 rokov. Horná veková  hranica  je neobmedzená.

Pomáha pri ...

 • Agresivita detí
 • Odhalenie týrania, šikanovania či pri iných sociálno-patologických javoch
 • Traumatická udalosť ako rozvod, nehoda, smrť blízkej osoby
 • Úzkosť
 • Fóbie
 • Neurózy, školské neurózy
 • Problémy s vyprázdňovaním
 • Poruchy správania, problémy pri ADHD
 • Separačná úzkosť
 • Rodinné aj párové problémy
 • Osobná aj vzťahová kríza …

Čo od toho môžeme očakávať?

Dieťa len veľmi ťažko vyjadrí, ako sa cíti. Terapia pieskom pomáha uvoľňovať a identifikovať nahromadené emócie, pracovať so stvárnením nášho vnútorného sveta, prehĺbiť sebapoznanie, či získať orientáciu v životnej situácii.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.