ROPRATEM

ROPRATEM

Program zameraný na rozvoj pracovného tempa pre deti s pomalším tempom, ako i pre deti s poruchami koncentrácie pozornosti. Cieľom programu je zrýchlenie pracovného tempa, rozvoj oslabených poznávacích funkcií a logického myslenia, schopnosť organizácie práce, porozumenie prečítanému, podpora zrakovej a sluchovej pamäte, samostatnosti a sebakontroly.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.