KUPOZ

KUPOZ

Akreditovaný stimulačný program na rozvoj pozornosti u detí  pre deti mladšieho školského veku od 8 rokov do 12 rokov, pre deti s ADD a ADHD, pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, logopedickými ťažkosťami a poruchami učenia.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.