Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

Čisté strechy, fasády, s. r. o.
Pivovarská 1934/131
019 01 Ilava

Telefón: 0918 010 610
Telefón: 0908 513 499

E-mail: info@lasercistenie.sk

IČO: 54 385 938, DIČ: 2121650718
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43114/R

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás...

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.