Filiálna terapia

ČO JE FILIÁLNA TERAPIA?

Filiálna terapia alebo terapia vzťahu rodiča a dieťaťa (CPRT) je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Hra je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Vyjadrujú v nej to, čo si myslia a čo cítia.

Terapeut učí rodičov „terapeutické základy“ (reflektívne počúvanie, zadávanie hraníc, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa, reflektovanie pocitov dieťaťa a pod.). Táto metóda je vhodná pri rôznych problémoch detí od 3-8 rokov. Pomáha u detí znížiť úzkostlivosť, nesmelosť, znížiť výskyt problematického správania (agresivita, nerešpektovanie autorít, nedodržiavanie hraníc), pomáha zlepšiť vzťahy so súrodencami/ s rovesníkmi, zvýšiť sebavedomie, zlepšiť emočné a sociálne problémy.

Počas polhodinky rodič s dieťaťom používa súbor špeciálne vybraných hračiek, pomáha dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti.

Rodičovi táto metóda prináša osvojenie si efektívnych rodičovských zručností, zvyšuje ich schopnosť lepšie spolupracovať so svojimi deťmi, prispieva k pozitívnym zmenám v rodinnom prostredí, znižuje rodičovský stres,…

Metóda je dobre využiteľná aj ako preventívna metóda pri zmenách v rodine (narodenie nového súrodenca, sťahovanie, nástup do MŠ/ZŠ), posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.