Dieťa a rodina v rozvode

Dieťa a rodina v rozvode

Rodičia v rozvode/v rozchode bývajú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť túto bolestnú skúsenosť.

Následkom toho, sa u mnohých z nich prejavia rôzne symptómy (zlosť, opozičné správanie, zamĺknutosť, smútok, narušenie vnútornej rovnováhy čo môže spôsobiť poruchy spánku, koncentrácie, problémy z jedlom či somatické problémy).

Ponúkame individuálnu prácu s deťmi pri/po rozvode, zameranú na zníženie dopadu záťaže na dieťa a sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny.

špecializuje sa na prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, venuje sa diferenciálnej diagnostike autizmu, diagnostike porúch učenia a správania, logopedickej komplexnej starostlivosti, i viacerým terapiám. Poskytuje odborné poradenstvo pedagógom, rodičom i študentom. Venuje sa publikačnej i prednáškovej činnosti.

Odbornosť: špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, psychopéd, etopéd, somatopéd, terapeut Sindelar metódy. Neurofeedback tréner – KBT. Certifikát v oblasti psychodiagnostickej metodiky: Posudzovanie detského autizmu. Certifikát v koučingu. Akreditovaný mediátor MS SR.