Autizmus

Celosvetové údaje o náraste autizmu za posledné desaťročia sú alarmujúce a majú neustále stúpajúci charakter. Štatistiky uvádzajú výskyt jedného dieťaťa s autizmom vo veku do 8 rokov na 100 detí daného veku. Tieto čísla prisudzujú tomuto ochoreniu epidemický charakter. Slovensko nezostáva k takýmto štatistickým číslam nevšímavé.

Pôvod ochorenia AUTIZMU sa síce stále nedarí presne identifikovať, no vieme celkom jednoznačne, že správnou a včasnou diagnostikou dieťaťa a následnou odbornou pomocou možno dosiahnuť funkčný stav dieťaťa s autizmom, dokonca často v tých najúspešnejších prípadoch porovnateľný so zdravými deťmi.

Podmienkou akejkoľvek intervencie je okrem správnej diagnózy aj identifikácia sprievodných ochorení.

Efektívna medicínska liečba komorbidít je rovnako dôležitou a nevyhnutnou podmienkou pre behaviorálnu liečbu. Liečba symptómov autizmu založená na aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) má v súčasnosti najvyššiu možnú šancu na zvýšenie – maximalizáciu potenciálu dieťaťa s AUTIZMOM.

Spolupracujeme:

Pri diferenciálnej diagnostike autizmu naše pracovisko úzko spolupracuje so špecializovaným pracoviskom klinického psychológa: PhDr. Magda Krasulová (www.mkpsychology.sk).

Ako sa objednať:

V prípade ak potrebujete v danej oblasti poradiť, máte podozrenie na autizmus u Vášho dieťatka, alebo Vás pediater odporučil na špecializované pracovisko, môžete nás kontaktovať

na tel. čísle: 0918 752 492

Vekové ohraničenie: od 18 mesiacov - dospelosť

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD