PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo

CHCEM SA PORADIŤ

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z
a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)

vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA: PaedDr. Jana Martinková emailový
kontakt info@poradna-helpdys.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba,
ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD