Rady rodičom

Logopéd radí

Orientačné medzníky vývinu reči

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Špeciálny pedagóg radí

Rady Márie Montessori


Užitočné linky

Výučbové programy učenia

www.cpeter.sk - knihy z oblasti starostlivosti, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, pomôcky pre dysgrafikov

www.terasoft.cz/sk/ - výučbové programy (detský kútik ...)

www.tobias-ucebnice.cz - publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia

www.radost.sk - informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí

www.displus.sk - problematika ADHD / ADD

predys.szm.sk - problematika ADHD / ADD (ĽMD)


Rečové postihnutie

www.emitplus.sk - programy pre rečovú terapiu (FONO)

www.mayer-johnson.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

www.attainmentcompany.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu


Telesné postihnutie

www.medicco.sk - vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbariérovosť

www.meyra.cz - vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých

www.eraj.sk - invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka

www.letmo.sk - Špičkové invalidné vozíky (plne hradené aj s doplatkom)


Zrakové postihnutie

www.tyflocomp.sk - pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých

www.petit-os.cz - špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné


Sluchové postinutie

nepocujucedieta.sk  - komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu


Autizmus:

www.autizmus.info

www.vyskum-autizmu.webnode.sk

SYNDRÓM CAN:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=370:tyranie-deti&Itemid=70


Ďalšie www stránky

www.employment.gov.sk - stránka MPSVaR SR

www.iskierka.sk - OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím

www.dieta.sk

www.psychologia.sk

www.radost.sk

www.centrumnadania.sk

www.modernaskola.sk

www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej

www.mentem.sk - tréning koncentrácie pozornosti, pamäte, predstavivosti, priestorovej predstavivosti, myslenia a úsudkuĎAĽŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:LEGISLATÍVA:

Zákony

K integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách je potrebné dodržiavať:

Novela školského zákona 2015

Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z.

HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: info@poradna-helpdys.sk

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PONUKA
PRÁCE

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

Efektívna práca so žiakmi s poruchami učenia v základnej škole

Efektívna práca so žiakmi s dysgrafiou

Zásady pre nápravu špecifických porúch učenia

ADHD, ADD, pomôcka nielen pre pedagógov...

10 prikázaní pre rodičov

Čo sa môže skrývať za zlými známkami ...

Tichá tragédia. Deťom chýba normálne detstvo.

Žijeme v časoch digitálnej demencie. Počítačová závislosť je veľmi rozšírená

SÚKROMNÉ CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA, HELP-DYS

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD