SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

Psychologické poradenstvo v kritických životných situáciách

Klinicko-psychologické poradenstvo a poradenstvo v krízových životných situáciách je vhodné najmä ak:

-  prežívate náročné životné obdobie v rodine alebo v práci

-  ste zaplavený stresom, trpíte úzkosťou, strachom, obavami

-  trápi vás partnerský problém, manželská kríza, alebo  máte vážne  výchovné  problémy s vašimi deťmi.

Odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu Vám poskytnú  odborníci v oblasti psychológie. Potrebné je vopred sa objednať na konkrétnu hodinu.

Chcete sa viac spoznať a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, viac sa starať o svoje duševné zdravie?

Pracujeme jedinečnou a veľmi účinnou metódou riadeného dýchania pomocou  Heart Rate Variability (HRV) biofeedback-u  ( podporná metóda v liečbe psychických a somatických ochorení, zvládania stresu a v celkovej prevencii vzniku psychických porúch).

Pravidelný nácvik riadeného dýchania má priamy vplyv na zlepšenie nášho  psychického stavu  a je vhodné ju kombinovať  s metódami kognitívno – behaviorálnej psychoterapie. V  rámci našej odbornej starostlivosti vnímame jeho pozitívny vplyv nielen pri prevencii stresu, ale aj počas uzdravujúceho procesu pri depresívnych a úzkostných poruchách, poruchách spánku i stavoch fyzického, psychického a emočného vyčerpania.

Na rýchlu a účinnú vitalizáciu organizmu našich klientov odporúčame celý program a to  kombináciu riadeného dýchania s prácou s myšlienkami, emóciami, správaním a využitím masážno-relaxačného lôžka Ceragem.

Efekt je rýchly, klient odchádza nielen oddýchnutý, ale najmä pokojný a pozitívne naladený zmenami, ktoré sa dejú už po prvom stretnutí.

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov