SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

VOKS

Mnoho detí so zdravotným znevýhodnením má problémy naučiť sa hovorenú reč (prípadne nejakú reč vôbec). Človek, ktorému jeho okoliu nerozumie a ktorý nemá možnosť žiadnym spôsobom vyjadriť potreby, je nespokojný, nervózny, často agresívny. Jeho správanie sa obvykle stáva pre okolie neprijateľné. V snahe minimalizovať tieto prejavy, umožniť človeku vyjadriť svoje priania a čo najplnohodnotnejšie ho začleniť do spoločnosti, využívame rôzne formy alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK). Systém VOKS je jednou z nich.

Materské školy

Základné školy

Rodičia

Stredné školy

Diagnostika a terapia Dr. Sindelar

Mediácia v škole

Detským domovom
a DSS

Raná intervencia

Autizmus

Psychologické poradenstvo
v kritických
životných situáciách

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Terapie
- terapia hrou
- filiálna terapia
- sand play terapia
- senzorická terapia

Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

VOKS

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov

EEG BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, Púchov