SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA a PREVENCIE,
HELP-DYS, pracovisko Púchov


V čase prerušenia prevádzky ponúka možnosť konzultácie
a poradenstva prostredníctvom mailu:

j.martinkova4@gmail.com


Alebo na telefónom čísle:

0918 752 492


K dispozícii Vám budú odborní zamestnanci centra:

psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd,
i spolupracujúci odborník: klinický psychológ


Prostredníctvom tohto mailu Vám vieme zaslať i odkaz
na  užitočné internetové stránky, prípadne i kontakty na iných odborníkov.

Pracovníci odborného centra HELP-DYS

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD