Nájdete nás na FACEBOOKU

KTO SME?

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA a PREVENCIE, HELP-DYS

je neštátne odborné pracovisko poradenstva a prevencie špecializované na poruchy učenia a správania, logopedickú starostlivosť - narušenú komunikačnú schopnosť, diagnostiku autizmu, ako i rôzne druhy terapií. Centrum  je  zaradené do siete  škôl s školských zariadení MŠ SR, číslo:2012-9622/57116:8-916


POSKYTUJEME  KOMPLEXNÚ ODBORNÚ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

mentálnym postihnutím

sluchovým postihnutím

zrakovým postihnutím

telesným postihnutím


Žiakom s vývinovými poruchami

žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).

správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD).


NAŠE  SLUŽBY:

Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom a zdravotným postihnutím ohrozeným deťom a mládeži

Prioritné zameranie je na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania - ADHD, ADD, ich rodičom a učiteľom. Zabezpečujeme odbornú starostlivosť pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, tiež pre deti trpiace autizmom. 

Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu.

O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, logopédie.

Naši odborní pracovníci pracujú i v teréne, navštevujú zariadenia, kde sú deti vzdelávané, a ktoré sú pre dieťa prirodzenejším prostredím, čím získavajú celistvý obraz o situácii klienta

Zabezpečujeme komplexný servis, diagnostický, ale aj následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo, sociálna rehabilitácia )

Poskytujeme poradenský, metodicko-konzultačný servis a sociálno-právne poradenstvo pre rodičov, školy a školské zariadenia.

Navrhujeme kompenzačné pomôcky a spolupracujeme pri ich získavaní.

Spolupracujeme s mnohými inštitúciami a odborníkmi (s Ministerstvom školstva SR, so Štátnym pedagogickým ústavom, s orgánmi miestnej samosprávy, so všeobecnými a odbornými lekármi, s inými špecializovanými poradenskými zariadeniami, s domovmi sociálnych služieb, školami a školskými zariadeniami)

SÚKROMNÉ CENTRUM
PORADENSTVA A PREVENCIE,
HELP-DYS, n. o,

s narušenou komunikačnou schopnosťou

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami

s viacnásobným postihnutím.

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE, HELP-DYS, n. o,

Tel.: 0918 752 492
Tel.: 0918 719 172
E-mail: j.martinkova4@gmail.com

Copyright © 2015 poradna-helpdys.sk. Všetky práva vyhradené.

PODPORTE NÁS - 2% z daní

O NÁS

PONUKA SLUŽIEB

AKO SA OBJEDNAŤ

TLAČIVÁ A DOKUMENTY

KONTAKT

UŽITOČNÉ LINKY

Napísali o nás

ÚVOD

Čo sa môže skrývať za zlými známkami

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV